Webbinarium:
Cement i 150 år

29 okt 2021, kl 09.00 – 10.00

qvsy9chi

För bästa upplevelse på mobila enheter rekommenderar vi att vända enheten till horisontellt (landskaps) läge.

I år är det 150 år sedan den svenska cementbranschen startade. Sedan dess har cement och betong blivit allt viktigare för samhällsbyggandet. Men de är också material som väcker starka känslor – inte minst för sin klimatpåverkan.

Om allt detta handlar vårt morgonwebbinarium Cement i 150 år, anordnat i samarbete med Cementa.

1871 grundades Skånska Cementaktiebolaget, dagens Cementa. Där och då startade den svenska cementbranschen. Under de 150 år som gått har den inhemska cementen, och slutprodukten betong, använts för att bygga vägar, broar, hamnar, tunnlar, kraftstationer och inte minst bostäder. Men det är också ett material som är lätt att problematisera: det är hårt, opersonligt – och har en negativ klimatpåverkan. Om allt detta handlar vårt webbinarium.

09:00 Inledning

Webbinariet leds av Anders Houltz, (till vänster) forskningschef på Centrum för Näringslivshistoria, i samtal med Sven-Erik Johansson (till höger), historiskt sakkunnig  på Cementa. De kommer dyka ned i tre viktiga ämnesområden för cementets historia – och framtid! – med en specialgäst för varje block.

09:05 Block 1: Cementet som material

Hur har själva materialet cement utvecklats genom åren. Vad har det för egenskaper, vad är det som gör det så lämpat som byggmaterial för inte minst stora projekt – och vad kommer känneteckna framtidens cement?

Detta pratar vi om med Katja Frid, prefekt på Malmö Universitet, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik.

09:20 Block 2: Cementet som byggnadsmaterial

Många verksamheter vill säga att ”vi byggde samhället”.  Få kan säga det med samma konkreta innebörd som cementbranschen. Cement, som också är den viktigaste beståndsdelen i betong, finns i nästan allt vi ser omkring oss. Hur gick den utvecklingen egentligen till?
Det pratar vi om med Martin Rörby, arkitekturhistoriker och skribent.

09:35 Block 3: Cementets klimat- och hållbarhetspåverkan

Cementet påverkar klimatet – och har så gjort i varierande grad under åren. Hur har den utvecklingen sett ut, hur jobbar cementbranschen idag med  att minska sin klimatpåverkan, och vilka krav kan man ställa på branschen?
Om detta pratar vi med Svante Axelsson (till vänster), nationell samordnare Fossilfritt Sverige, och med Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

09:55 Avslutning

Centrum för Näringslivshistoria

Centrum för Näringslivshistoria bevarar och berättar näringslivets historia. Vi är en ideell förening med företag som medlemmar. Via vårt helägda servicebolag hjälper vi företag att ta hand om sina företagsarkiv och hjälper dem även att aktivt använda sin berättelse som en strategisk resurs. Dessutom genomför vi projekt som lyfter fram näringslivets historia och betydelse för Sveriges tillväxt.

naringslivshistoria.se

Support

Livestreamen startar automatiskt. Om inget händer, uppdatera sidan. Alla moderna webbläsare stöds och det finns inget behov av nedladdningar.

Om du inte hör något, klicka på Unmute-knappen på videon. Du kan justera volymen längst ned till höger på videon. Skulle streamen hacka beror det oftast på dålig uppkoppling och du kan då i nedre högra hörnet på videon minska kvaliteten om det inte fungerar automatiskt.

Behöver du tekniskt stöd ring 0709900555 eller mejla support@ivystream.zendesk.com