INFÖR EXTRA ÅRSMÖTE 2022-01-22

Dagordning extra årsmöte

Har du inte dagordningen så kan du se eller ladda ned den här.

Röstlängd och deltagande + ändra namn

För att veta vilka som deltar i mötet kommer varje deltagare behöva kunna visa sig i bild. Bara de som anmält sig i förväg kan delta i mötet och omröstningar.

Behöver du ändra ditt namn går du till Participants och vid ditt namn More och ändrar.

Distansdeltagare behöver Zoom

Som angetts i utskick har Zoom valts för att möjliggöra deltagande.

Länken till mötet har skickats till er mail av säkerhetsskäl.

Har du inte Zoom kan programmet gratis laddas ned på sidan https://zoom.us/download. Välj Zoom Client for Meetings. Videon från PTS visar hur det fungerar.

När du loggar in ska du använda samma namn som på röstlängden.

Handuppräckning – begära ordet

Precis som på ett vanligt möte kan du begära ordet. Det gör du genom att klicka på Raise Hand i menyraden längst ner på skärmen. Då kommer en hand visas över din bild. Du kan ta ned handen när du är klar.

Mikrofonen kommer att vara avstängd för alla utom den som har begärt ordet genom att trycka på “Raise hand”.

Begär ordet genom att trycka på “Raise hand” i menyraden längst ner på skärmen i Zoom.

När du tilldelas ordet dyker en en pop-up upp där det står “Host has asked you to unmute”

Klicka på Unmute för att få ordet och höras.

Ljud

Starta genom att trycka på Test Speaker and Microphone

Du ska då höra en ringsignal i testet.

Om du inte hör något, tryck på “Speaker 1” i raden längre ner och byt till en annan Speaker.

När du hör en ringsignal, tryck på Yes.

Testa sedan din mikrofon genom att prata och sedan vänta och se om du hör dig själv (det du sagt repeteras tillbaka i högtalaren)

Om du inte hör dig själv, välj en annan mikrofon i menyn strax under Yes / No.

Om du hört dig själv repetera tillbaka kan du trycka på “Join with Computer audio”.

Kamera

Du sätter på din webbkamera genom att klicka på kamera-ikonen i nedre vänstra hörnet.

Om du inte syns kan du behöva byta kamera genom att trycka på pilen bredvid kamera ikonen och välja en annan kamera. Du kan även göra detta genom att trycka på Video settings i denna meny (se bild).

Observera att du måste ha kamera på din dator och att den fungerar för att du ska kunna delta i mötet. Detta för att möjliggöra att vi vet vilka som är med och röstar.

Omröstning

Vissa frågor kommer det röstas om på mötet. Det kommer då komma upp en ruta med frågan och du kan klicka i ditt svar.

När alla är klara kommer resultatet för de på distans att visas.

Därefter sker sammanräkning med de fysiska deltagarna och ett slutligt resultat fås.

Omröstningen sparas.

Test av Zoom

Känner du dig osäker på Zoom kommer du att kunna logga in på mötet kl 11.00 på lördag för att testa.

Support

Har du tekniska problem eller frågor och vill kontakta oss kan du göra det på vår supportmail support@ivystream.zendesk.com . Du kan även nå oss på mobil 0709 900 555.