Sandholm inspirationsseminarium

Tema: Hållbart förbättringsarbete och hållbar utveckling genom ständig förbättring

 

Under detta seminarium kommer vi att fokusera på hur en verksamhet kan utveckla sitt förbättringsarbete och säkerställa att detta leder till goda resultat, nöjda kunder och bidrar till att uppnå en mer hållbar utveckling. Vi kommer att diskutera hur en välgrundad verkningsfull förbättringsprocess kan utvecklas men också hur en kvalitetskultur kan byggas upp i organisationen. Under seminariet kommer du även att få förståelse för hur en mer hållbar utveckling kan uppnås genom kvalitet och ständig förbättring.

Vi bjuder på tips, metodkunskaper och erfarenheter inom detta viktiga och aktuella område. Du får också tillfälle att träffa oss digitalt och diskutera. Seminarierna vänder sig till dig som sitter i en organisations verkställande ledning eller till dig som arbetar med kvalitet, hållbarhet, förbättringsarbete och/eller verksamhetsutveckling.

For best viewing experience on phones, please turn it to landscape mode (horizontal).

Technical information:

The livestream starts automatically. If nothing happens, please reload the page.

If you cannot hear anything, please make sure to unmute the video/livestream by clicking the Unmute-button on the video. You can adjust volume by clicking the bars in the lower right corner of the video.

For technical support, please call +46709900555 or email support@ivystream.zendesk.com